Planning Applications - Search Results

Please select a case number to view the case details.

First PagePrevious Page12Next PageLast Page
Case NumberReceived DateLocationProposed development
24/07/2020 Fern Meadow Gresford Road Llay WrexhamCais I Gymeradwyo Materion A Gedwir Yn Ôl Yn Unol  ChaniatÂd Cynllunio Amlinellol P/2014/0905 - Mynedia, Ymddangosiad, Tirlunio, Safle Y Cynllun A Graddfa) Mewn Perthynas  Chyfnodau A2A A3A Ac A7 Ar Gyfer Codi 11 O Anheddau Farchnad Ac 8 O Anheddau
24/07/2020 Turnpike House Turnpike Lane Marford WrexhamRhyddhau Amod 8 (Tirlunio) CaniatÂd Cynllunio P/2015/0290 / Discharge Of Condition 8 (Landscaping) Of Planning Permission P/2015/0290
24/07/2020 Elm Villa Wrexham Road Marchwiel WrexhamAnnedd Newydd Ac Addasiad I Fynediad / New Dwelling And Alteration To Access
24/07/2020 The Latchets Smithfield Green Holt WrexhamEstyniad Ochr A Cefn / Side And Rear Extension
24/07/2020 Oddi Ar Y Twmpath Glyn Ceiriog WrexhamTrosi'r Adeilad Amaethyddol Presennol Yn Osodiad Gwyliau / Conversion Of Existing Agricultural Building Into Holiday Let Property
24/07/2020 14 To 16 Regent Street WrexhamDiwygiadau I GaniatÂd Cynllunio P/2018/0480 - Estyniad Cefn, Cynllun Y Llawr Llawr A Fflatiau Ychwanegol / Amendments To Planning Permission P/2018/0480 - Rear Extension, Floor Layout And Additional Apartments
24/07/2020 7 Yarwood Drive WrexhamTrosi Garej Yn Salon Ymbincio Cwn / Conversion Of Garage To Dog Grooming Salon
24/07/2020 Ty Grosvenor 16 Grosvenor Road WrexhamCaban Newydd, Lleoedd Parcio Ac Addasu'r Storfa Finiau / New Cabin, Parking Spaces And Alteration Of Bin Store
24/07/2020 38 To 41 High Street WrexhamTrosi'r Llawr Cyntaf A'r Ail Lawr Yn 23 Fflat / Conversion Of First And Second Floors Into 23 Apartments
24/07/2020 38 To 41 High Street WrexhamCaniatÂd Adeilad Rhestredig Ar Gyfer Gwaith Trosi I'r Llawr Cyntaf A'r Ail Lawr / Listed Building Consent For Conversion Works To First And Second Floors
23/07/2020The Old Barn Minera Road Brymbo Wrexham Trosi'r Garej Yn Atodiad / Conversion Of Garage To Annex
23/07/2020 Former Divisional Police Headquarters Bodhyfryd WrexhamAmrywio / Dileu Amodau (2, 3, 4, 10, 11, 12, 15, 16 And 17) CaniatÂd Cynllunio P/2018/0675 I Hwyluso Tynnu Siop Goffi 'drive Thru' / Variation / Removal Of Conditions (2, 3, 4, 10, 11, 12, 15, 16 And 17) Of Planning Permission P/2018/0675 To Facilita
23/07/2020 49 Bron Y Waun Chirk WrexhamCeru Mynediad Cerbydau Newydd / Construction Of New Vehicular Access
23/07/2020Land Adjacent To Cambrian House Well Street Cefn Mawr WrexhamChwe Fflat, Maes Parcio, Gwaith Allanol A Gardd Gymunedol / Six Apartments, Car Parking, External Works And Community Garden
22/07/2020 Land West Of Wrexham Golf Club Holt Road Llan Y Pwll WrexhamCaniatÂd Hysbyseb Ar Gyfer Arwyddion Safle (Yn Ôl Dremiol) / Advertisement Consent For Site Signage (In Retrospect)
23/07/2020Land To The North Of National Grid Legacy Substation Bronwylfa Road Talwrn WrexhamYmgynghoriad O Dan Ddeddf Cynllunio 2008 Ar Osod Offer Brig Nwy 50Mw Ac Offer Ategol / Consultation Under The Planning Act 2008 On The Installation Of 50Mw Gas Peaking Plant And Ancillary Equipment
21/07/2020 Bryn Onnen Old Road Bwlchgwyn WrexhamLleoli Carafan Breswyl / Siting Of Residential Caravan
22/07/202014 Longview Road Pentre Broughton Wrexham Trosi Garej, Estyniadau A Garej Ar WahÂn Newydd / Garage Conversion, Extensions And New Detached Garage
22/07/20202 Whitehouse Mews Worthenbury Wrexham Ffenestri A Drysau Newydd / Replacement Windows And Doors
24/07/2020Broughton House B5069 Between Frog Lane And County Boundary Worthenbury Wrexham MalpasTystysgrif Gyfreithlon Ar Gyfer Datblygiad Arfaethedig Estyniad Cefn / Lawful Certificate For Proposed Development Of Rear Extension
First PagePrevious Page12Next PageLast Page

Decision Notices

The Decision Notice for Planning Applications on which a decision has been made (from 2004) is available to view and print online. Please enter the “Case Number” if known. (See notes on other ways of searching for an application). Select “Documents” to view the file and select the Decision Notice which is labelled as PLN Decision – Web.

Notes

Please note: If you are making a comment on line please note that this facility will "Timeout/Expire" after approximately 15 minutes.


The Decision displayed above (GRANTED/REFUSED) is that of the original planning application determined by the local planning authority at Wrexham. An "Applicant" may appeal against this decision to the Planning Inspectorate who will appoint a Planning Inspector to review the planning application and may change this decision. If an appeal has been submitted the decision box will show “APPEAL PENDING” until the Planning Inspector has made a decision. The decision box will then change to reflect his/her decision (APPEAL APPROVED/ APPEAL DISMISSED).


Please note that you will only be able to see the full detail including plans and attachments (but not any comments made) on this Search Facility from Planning Applications that have been submitted after 1st January 2009. Applications submitted before this date will only show brief details and no plans unless they were submitted electronically. If you would like to view the details of any application submitted before this date please visit our office or e-mail planning_admin@wrexham.gov.uk.

Related links:

Online Planning Applications Search Facility

Have Your Say about a Planning Application

Wrexham Planning Department - providing information, advice, forms and online facilities to support Building Control, Building Grants, Planning Environment, Planning Control, Planning Policy and Support Services

back to the top